Kort om Aluspec

Aluspec är en avknoppning från Örnalp Unozon. Örnalp startade som företag 1993. Men den stora erfarenhet vi idag har av tillverkning i aluminium, baseras ända från 1960-talet då aluminium svetsningen började på Hägglund och söner.

Vi har lång, samlad erfarenhet av svetsning och bearbetning av produkter i aluminium. Ett material som inte rostar och samtidigt är både lätt och starkt. Detta gör att aluminium lämpar sig för bland annat försvarsprodukter och marina applikationer.

Vi har kunder inom flera olika branscher, till exempel offshore, försvarsindustrier, båtvarv m.m. Vår verkstad är belägen i Örnsköldsvik men vi levererar produkter över hela världen.

Idag ser vi oss som ett komplett företag med en unik bredd och kompetens inom svetsning av olika sorter av aluminiumprodukter.

Vi är certifierad enligt ISO 9001:2008 & SS-EN ISO 3834-4.

   VD Pasi Saarinen